Deze actie omvat het opzetten van een tweedelijns-chat vanuit de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). De chattool voor de CGG maakt het mogelijk dat nulde en eerstelijns chatlijnen gemakkelijker kunnen doorverwijzen naar het aanbod van de CGG wanneer tijdens hun chatgesprekken blijkt dat mensen nood hebben aan een meer gespecialiseerd aanbod. De CGG tekenen in op dezelfde technische modaliteiten die al door deze verwijzers gebruikt worden, de SIT-tool.

Er werden tussen de hulplijnen, de eerstelijns psychosociale hulp van CAW en de gespecialiseerde zorg door CGG ook proactieve en flexibele werkafspraken gemaakt om elkaar maximaal te ondersteunen om nog steeds een antwoord te kunnen bieden op de hulpvragen die op hen afkwamen tijdens de eerste crisisgolf.