Om een antwoord te bieden op het stijgend aantal crisisvragen, willen we de mogelijkheid van een crisisbegeleiding maximaal benutten. Een intensieve crisisbegeleiding kan crisissituaties deblokkeren en de krachten binnen de eigen context aanboren. Indien toch een opname in een crisisverblijf nodig is, kan deze best gecombineerd worden met een intensieve crisisbegeleiding. Op die manier kan tijdens een verblijfstraject intensief gewerkt worden met het kind/de jongere en dienst context tijdens de crisis.