Iedereen die in contact komt met een kind of jongere tot 18 jaar in een crisissituatie kan 24u op 24u, 7 dagen op 7 terecht bij de crisismeldpunten minderjarigen van de Centra Algemeen Welzijnswerk voor informatie, advies, ondersteuning en opvang. We anticiperen op een stijging van het aantal crisisvragen, naar aanleiding van de stress die de coronamaatregelen veroorzaken in de Vlaamse gezinnen met een versterking van de crisismeldpunten. Op die manier hebben de meldpunten voldoende capaciteit om de nodige interventies te kunnen doen.