De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) hebben 5.600.000 euro extra subsidie gekregen. Deze uitbreiding dient voor het versterken van de basiswerking van de CGG voor de leeftijdsdoelgroepen kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen. Door te investeren in de basiswerking van de CGG zal het aanbod verhoogd, de wachtlijsten verminderd en de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeterd worden.

De prioriteit van deze versterking ligt bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen t.e.m. 23 jaar. Uit cijfers over de wachtlijsten van de CGG blijkt dat de druk op de kinder- en jongerenteams het hoogste is en de wachttijd de afgelopen jaren is toegenomen. Door prioritair in te zetten op kinderen, jongeren en jongvolwassenen beogen de CGG een zo groot mogelijke gezondheidswinst te realiseren. Daarnaast is er oog voor de noden bij volwassenen en ouderen. Sinds de start van de coronacrisis in maart is er om verschillende, uiteenlopende redenen extra nood aan bijkomende ondersteuning. Dit voor personen die inkomensverlies leiden of hun job verloren hebben, mensen die in hun directe omgeving worden geconfronteerd met verlies of een toename van eenzaamheid. In het bijzonder is er aandacht voor de medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector, mantelzorgers en kwetsbare ouderen. Tot slot, is er ook extra aandacht voor de noden en uitdagingen rond psychische problemen bij ouderen.