Zorgen voor iedereen

Checkjezelf | Rode Neuzen | Hulplijnen | Sensibiliseren | Chathulp | Psychosociaal aanbod | Telewerk

Zorgen voor kinderen, jongeren en gezinnen

OverKop | Huizen van het Kind | Kindreflex | Chathulp | 1G1P | Crisis | Opvang | Mobiel aanbod | Laptops

Zorgen voor mensen in een kwetsbare situatie

Familiekrantje | Circuit sortie | Virtual hugs | Lotgenoten | Mantelzorgers | Intrafamiliaal geweld | Geestelijke gezondheidszorg

Zorgen voor zorg- en welzijnswerkers

De ZorgSamen | Screener | Eerste helper | Mobiele ondersteuningsteams

Zorgen voor nabestaanden

Rouwbegeleiding | PlantTroost | Troostplekken

Zorgen voor buren

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen. Lees hier alles over de 119 projecten die in maart 2022 van start gaan.

Nieuws

Op 24 maart 2022 kwamen alle projecten Zorgzame Buurten samen in La Tricoterie in Brussel om hun start feestelijk in te zetten. De projectmedewerkers kregen de nodige praktische informatie om met hun buurt van start te gaan. Daarnaast kregen ze ook de mogelijkheid om hun begeleiding zelf vorm te geven door in gesprek te gaan met elkaar, hun coaches en de experten. Uiteraard werd er ook volop genetwerkt.

De Vlaamse regering investeert gespreid over een periode van drie jaar een bedrag van een half miljoen euro in de Autisme Chat. Via dit online hulpverleningskanaal kunnen mensen met autisme of hun netwerk anoniem en gratis vragen stellen.

In de kijker