De behoefte om preventief aan de slag te gaan met gezinnen met kinderen kwam tijdens de coronacrisis nog sterker tot uiting (zeker bij kwetsbare gezinnen). Bestaande problemen op het vlak van inkomen, huisvesting, tewerkstelling, gezinsleven en andere werden nog groter. Deze gezinnen hebben bovendien minder toegang tot correcte informatie en een hoger risico op (sociaal)isolement. De Huizen van het Kind zijn een belangrijk instrument voor een krachtig lokaal geïntegreerd gezinsbeleid en geven als basisvoorzieningen bijzondere aandacht aan kwetsbare gezinnen met (jonge) kinderen. Zij worden nu versterkt.