Deze crisis zorgt voor langdurige druk. Het is daarom noodzakelijk om een gepast aanbod aan psychosociale ondersteuning te voorzien. In dit kader versterken we het aanbod van psychosociale bijstand door de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) met 3,3 miljoen euro per jaar. Deze extra middelen worden concreet ingezet ter versterking van:

  • proactief aanbod aan nabestaanden van overleden personen;
  • kortdurende psychosociale begeleiding aan personen met persoonlijke en psychische problemen;
  • begeleiding aan personen met relationele problemen of in een scheidingssituatie, om de bedreigingen als gevolg van relatieproblemen of scheiding en opvoedingsproblemen te beperken;
  • psychosociale begeleiding aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en misbruik, om de geweldspiraal te doorbreken;
  • laagdrempelig onthaal en een rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod, voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar, voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, op maat van de gebruiker zodat de escalatie van problemen wordt voorkomen.

CAW ondersteunt iedereen in het (opnieuw) zoeken naar verbinding met zichzelf, directe omgeving en met de samenleving zodat zij op een draaglijke manier kunnen omgaan met de coronacontext.