Door de verspreiding van het coronavirus wordt er volop ingezet op onderwijs op afstand. Ook voor de kinderen en jongeren die verblijven in een voorziening in de jeugdhulp, een centrum voor kinderzorg- en gezinsondersteuning (CKG) of een multifunctioneel centrum voor minderjarigen met een handicap (MFC) kregen meer en meer digitaal les. Om te vermijden dat die kinderen en jongeren een leerachterstand zouden oplopen omdat zij niet over het nodige ICT-materiaal beschikken, voorzien we extra ondersteuning om het nodige ICT-materiaal aan te kunnen kopen.