De Vlaamse Regering wil vanuit verschillende beleidsdomeinen kinderen, jongeren en hun gezinnen extra ondersteunen en versterken. Minister Beke voorziet hiervoor 4,8 miljoen, een budget dat aanvullend werkt op de maatregelen die in regulier beleid of vanuit relance werden of worden opgezet. Ook ministers Jambon en Dalle voorzien enkele flankerende maatregelen.

Ondanks de vele initiatieven die al lopen en de veerkracht die kinderen en jongeren blijven tonen, is de Vlaamse regering niet blind voor de negatieve impact van de lockdown en de coronamaatregelen op de psychische gezondheid en het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren. De Vlaamse Regering onderneemt daarom op korte termijn nog bijkomende acties die een antwoord willen bieden op een aantal prangende vragen die zich bovenop de vragen waarop men al anticipeerde stellen.

In de eerste plaats zal minister van Jeugd Benjamin Dalle in het kader van de exit-strategie opnieuw en nog eens extra bijzondere aandacht vragen voor een concreet voor kinderen, jongeren en studenten. Een essentieel element hierin blijft voor de Vlaamse regering het herstellen van het voltijds contactonderwijs voor iedereen.

Daarnaast zal Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon inzetten op een cultureel aanbod voor kinderen en jongeren en jongvolwassenen. Hij zal hierbij bijzondere aandacht hebben voor kwetsbare groepen en de drempels die zij ervaren.

Minister van Welzijn Wouter Beke zal een eenmalige extra projectsubsidie van 200.000 euro toekennen aan initiatieven die uitgaan van de Huizen van het Kind, met de bedoeling om kinderen en jongeren in kwetsbare situaties op korte termijn beter te bereiken. Daarnaast voorziet minister Beke een budget van 1,2 miljoen euro om directe ondersteuning te bieden aan eerstelijnsorganisaties vanuit de Vertrouwenscentra Kindermishandelingen en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. Beide organisaties zullen hiervoor gedurende een jaar lang elk 10 extra voltijdse personeelsleden kunnen aanwerven. Op die manier kunnen deze diensten samen met de aanmelder mee de handen uit de mouwen steken wanneer er ernstige vermoedens van verontrusting zijn en gezinnen hiervoor extra begeleiding nodig hebben.

In alle 16 regio’s Eén gezin, één plan zullen de sociale diensten van de jeugdrechtbank (SDJ) zich kunnen versterken met 2 extra voltijdse medewerkers.  In twee regio’s was die versterking al voorzien in het proefproject ‘de ideale wereld’. De andere 14 regio’s worden nu ook versneld versterkt met in totaal 28 extra voltijdse personeelsleden. Op een jaar tijd kreeg men immers een toename van 636 op te volgen dossiers te verwerken, gaande van 16.119 kinderen in maart vorig jaar tot en met 16.755 kinderen in februari dit jaar. Minister Beke trekt hiervoor 1,5 miljoen euro uit. De minister budgetteert daarenboven 1,9 miljoen euro voor 20 extra tijdelijke verblijfsplaatsen voor kinderen en jongeren, in combinatie met 40 trajecten intensieve begeleiding ‘terug-naar-huis’. Op die manier kunnen de diensten SDJ ook rekenen op versterkte partnerschappen in de gespecialiseerde hulp, zodat trajecten die nodig zijn ook effectief kunnen worden ingezet. We streven daarbij naar een gemiddelde doorlooptijd van 6 maanden en vragen aan de voorzieningen die zich hiervoor engageren om vanuit hun reguliere werking vervolghulp aan te bieden indien verder nodig.

Minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Specialisten en werkveld blijven ons op het hart drukken dat investeren in preventie en vroeginterventie de beste manier is om op lange termijn het mentaal welzijn elk van ons te garanderen. We willen samen met de partners op het terrein werken aan een cultuuromslag van de huidige, ‘wachtlijstlogica’, met schotten en poorten tussen sectoren, waarbij de 0e lijn de lijsten vult van de 1e lijn, de 1e lijn van de 2e lijn enzoverder, naar concrete oplossingen voor gezinnen op basis van vlotte samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren voor gezinnen met hulpvragen. Dat neemt niet weg dat we ook op korte termijn, als de nood aan de man, de vrouw of het kind is, moeten durven investeren in wat nodig is. Corona laat ons ook op dat punt weinig keuze, en zoals al eerder gezegd:: wij laten niemand los.’

Categorie: 
Algemeen