De Vlaamse regering investeert gespreid over een periode van drie jaar een bedrag van een half miljoen euro in de Autisme Chat. 

Via de Autisme chat bieden medewerkers een soort overbruggingshulp aan, waardoor mensen die bijvoorbeeld wachten op specifieke hulp nu al bij iemand terechtkunnen. Ze krijgen een antwoord op hun eerste vragen of meer informatie om hen wegwijs te maken in het zorglandschap. Met deze chathulp, die een tragere en visuele manier van communiceren is, lukt het beter om de correcte informatie over te brengen. Mensen met autisme kunnen de vragen stellen vanuit hun vertrouwde omgeving, zonder dat er een buitenstaander binnen hoeft te komen.

Aan de andere kant van het scherm zitten medewerkers van thuisbegeleidingsdiensten die al dagelijks in contact staan met mensen met autisme. Deze begeleiders zijn het gewend om hun communicatie af te stemmen op wat deze mensen nodig hebben: geen overhaast gesprek, duidelijke en klare taal en heldere vragen. Zij kennen het werkveld en de leefomgeving van mensen met autisme, waardoor hun chathulp praktisch en concreet is.

Tijdens het eerste werkjaar (11 maanden) hadden ze 1.138 chatgesprekken, met 870 unieke oproepers. De chat kende een sterke groei na het eerste jaar. Dankzij bijkomende middelen realiseerden ze in 2020 2.250 gesprekken met 1.541 unieke oproepers. Om de stijgende vraag door o.a. de coronacrisis te kunnen blijven beantwoorden, is deze verdere uitbreiding nodig.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “We investeren in de onlinehulp omdat we de duidelijke meerwaarde zien voor de doelgroep en de medewerkers. Met een duidelijke visie werkt de Liga Autisme Vlaanderen hun Autisme Chat verder uit. We blijven verder inzetten op initiatieven die de wereld meer autisme vriendelijk maken.”

Autisme Chat werd in 2019 opgericht door de Liga Autisme Vlaanderen. Dat is een formele samenwerking tussen alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met een stoornis die tot het autismespectrum behoren: Het Raster vzw, Tanderuis vzw, de Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor. De online chat is terug te vinden via https://autismechat.sittool.net/chat. De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 22u en op woensdag van 14u tot 22u.

Categorie: 
Algemeen