De druk op onze (zorg)sector blijft hoog. Dat blijkt uit de resultaten van de laatste POWER TO CARE enquête (maart 2021) die peilt naar het psychisch welbevinden van zorg– en welzijnspersoneel tijdens de COVID-19-pandemie in België. De afgelopen maanden boden geen ruimte om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt. Via de online zorgscreener, brengt de ZorgSamen, in een sterk partnerschap, daarom psychologische ondersteuning binnen handbereik.

Uit de POWER TO CARE-enquête blijkt dat zorg- en welzijnswerkers bij hun partner, collega en vrienden de meeste sociale steun vinden. Directe collega’s en leidinggevenden spelen een cruciale rol in preventie en eerste opvang. Het gesprek aangaan met een collega die zich niet goed in zijn vel voelt is niet evident. Hoe je dit bespreekbaar kan maken, en indien nodig collega’s te motiveren en te ondersteunen om hulp te zoeken, vind je in de eerste helper.

Daarnaast kunnen zorgverleners, welzijnswerkers en hun leidinggevenden ook de zorgscreener op www.dezorgsamen.be invullen. De zorgscreener is een korte vragenlijst die peilt naar de gedachten en gevoelens van zorgverleners en welzijnswerkers. Deze screent of er al dan niet nood is aan psychologische ondersteuning of een gesprek met een andere zorgprofessional. De afname duurt slechts enkele minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De screener geeft niet alleen melding bij duidelijke signalen van overbelasting, maar biedt ook de vrijblijvende keuze om binnen de drie werkdagen gecontacteerd te worden door een collega-hulpverlener.

Dankzij een sterk partnerschap staat een breed aanbod psychologische ondersteuning ter beschikking via de zorgscreener. De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk gaan het eerste gesprek aan met de zorgvrager. Ze bieden tevens ondersteuning bij werk-gerelateerde hulpvragen. Indien nodig, bieden geconventioneerde klinische eerstelijnspsychologen en orthopedagogen basispsychologische begeleiding. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg staan klaar met een ondersteunend aanbod van gespecialiseerde hulp bij de meer complexe problemen. Zo komt psychologische ondersteuning voor onze zorgverleners binnen handbereik, dichtbij huis en zonder wachttijden.

 

Categorie: 
Algemeen