Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor de fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op het mentaal welzijn van de bevolking. De Vlaamse Regering keurde daarom medio mei het actieplan mentaal welzijn of 'Zorgen voor morgen' goed. Met dat plan wil ze een sterk signaal geven aan de bevolking dat ze de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen ernstig neemt en adequate oplossingen wil implementeren.

Een van de maatregelen uit het actieplan betreft het versterken van het aanbod aan psychosociale bijstand op de eerste lijn. In dit kader kent de Vlaamse Regering bijna 1,5 miljoen euro subsidie toe aan de centra voor algemeen welzijnswerk. Deze extra middelen worden concreet ingezet ter versterking van het volgende psychosociale aanbod:

  • proactief aanbod aan nabestaanden van overleden personen;
  • kortdurende psychosociale begeleiding aan personen met persoonlijke en psychische problemen;
  • begeleiding aan personen met relationele problemen of in een scheidingssituatie, om de bedreigingen ten gevolge van relatieproblemen of scheiding en opvoedingsproblemen te beperken;
  • psychosociale begeleiding aan slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en misbruik, om de geweldspiraal te doorbreken;
  • laagdrempelig onthaal en een rechtstreeks toegankelijk jeugdhulpaanbod, voor minderjarigen van 12 tot 17 jaar, voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, op maat van de gebruiker zodat de escalatie van problemen wordt voorkomen.  
Categorie: 
Algemeen