Met het actieplan Zorgen voor morgen heeft de Vlaamse Regering reeds in april vorig jaar maatregelen getroffen om de psychosociale gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De veerkracht van mensen is cruciaal om deze crisis goed door te komen en de effecten zullen ook lang nadat iedereen gevaccineerd is zichtbaar zijn. Daarom investeert Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke 1,9 miljoen euro in enkele bijkomende maatregelen.

Hulplijnen

Meer Vlamingen namen in 2020 contact op met Tele-Onthaal, 1712, Nupraatikerover.be en de Druglijn. Zo kende Tele-Onthaal tot 15 december 2020 een toename van 14.6% in het aantal oproepen via telefoon of chat. 1712, een hulplijn voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, zag dan weer een stijging van 49% meer oproepen over 53% meer (mogelijke) slachtoffers van geweld. De Vlaamse Regering besliste om daarom de hulplijnen voor 1,5 miljoen euro verder te versterken.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘De voorbije maanden hebben we de hulplijnen al tijdelijk versterkt om het hoofd te bieden aan de stijgende aantallen oproepen in deze periode. Dat dit noodzakelijk is, is te zien in de cijfers van de hulplijnen. De pandemie is duidelijk nog niet voorbij. Daarom willen we deze investering verder zetten. Het gaat over 1712, nupraatikerover.be, Tele-onthaal, de Druglijn en de Zelfmoordlijn 1813.’

Suïcidepreventie bij mannen

Uit cijfers blijkt dat suïcide een gezondheidsprobleem vormt in Vlaanderen en bij mannen in het bijzonder. Sinds het begin van de registratie van suïcidecijfers blijken de suïcidecijfers bij mannen hoger te liggen dan bij vrouwen. Toch tonen de cijfers van de Zelfmoordlijn 1813 aan dat meer vrouwen dan mannen de lijn contacteren (telefoon respectievelijk 61 en 39%, chat 74 en 26% en e-mail 66 en 34%). Mannen zijn niet snel geneigd om hierover te praten of hulp te zoeken.

Daarom zal in samen met het Vlaams Expertiseplatform Suïcidepreventie (VLESP) een sensibiliserings- en communicatiecampagne opgezet worden om het taboe rond suïcide en de drempel om erover te praten en hulp te zoeken verlagen. Hiervoor wordt €185.000 ter beschikking gesteld.

Checkjezelf.be

De Vlaamse overheid lanceerde vorig jaar de campagne 'check, check, check jezelf' om de aandacht te vestigen op je mentale gezondheid. Het Instituut Gezond Leven heeft een specifieke toolbox ontwikkeld die antwoorden biedt op specifieke vragen, uitdagingen en klachten rond mentaal welbevinden tijdens deze pandemie. De toolbox kan ook gebruikt worden om zelf aan de slag te gaan met acties of tools om hun mentaal welbevinden en/of hun veerkracht te versterken of te herstellen. Hiervoor wordt bijkomend €15.665 voorzien.

Vlaams minister Wouter Beke: ‘Met een gerichte campagne zullen we deze toolbox verder bekend maken. Ons mentaal welzijn blijft zeer belangrijk en onder meer met deze toolbox willen we mensen bewust maken om ook met hun eigen mentale gezondheid bezig te zijn.’

Kinderen en jongeren

Het afgelopen jaar bracht heel wat uitdagingen mee voor kinderen en jongeren. Het coronavirus heeft duidelijk gevolgen op het mentaal welbevinden van opgroeiende jongeren in Vlaanderen. Met een sensibiliseringscampagne worden de OverKop-huizen in de kijker gezet. Een OverKop-huis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. TEJO wil met een reizende tentoonstelling jongeren preventief ondersteunen. De belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG! start op 11/09/2021 en focust op drie belangrijke thema’s: het persoonlijk welzijn van jongeren, hun rechten en waar ze hulp vinden wanneer ze het moeilijk hebben. Tot slot, strijkt Studio JIJWEET vijf weken lang neer in verschillende jeugdvoorzieningen in Vlaanderen om er radio te maken met en voor jongeren. In totaal wordt hiervoor €250.000 voorzien.

Categorie: 
Algemeen