Nieuws

Vlaanderen lanceert een grootschalige campagne om te benadrukken dat er hulp klaar staat, voor wie dit nodig heeft

Het coronavirus raakt niet enkel onze fysieke gezondheid, maar heeft ook grote gevolgen voor ons mentaal welzijn. We nemen dit ernstig en werkten een extra aanbod uit met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

De coronacrisis heeft ieders leven stevig door elkaar geschud. Ook mentaal valt de situatie zwaar: sommigen verloren hun job, vielen zonder sociaal netwerk, moesten afscheid nemen van dierbaren … Met stress, angst, eenzaamheid tot gevolg. De toekomst is voor velen onzeker, mensen hebben nood aan houvast. Daarom wordt checkjezelf.be nu uitgebreid met tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te (blijven) zorgen.

De Vlaamse Regering kent 1,5 miljoen euro toe aan de centra voor algemeen welzijnswerk ter versterking van het aanbod aan psychosociale bijstand.

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 250.000 euro toe aan het Vlaams Instituut Gezond Leven voor de ontwikkeling van een Covid-19 module binnen een online toolbox voor de Vlaamse bevolking ter versterking van het mentaal welbevinden.

De Kindreflex, een tool om alertheid bij zorgverleners voor kindermisbruik te verhogen, is uitgebreid naar ziekenhuizen, CAW's en geestelijke gezondheidszorg.

Op tientallen plaatsen in Vlaanderen wordt een "troostplek" ingericht, een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is en waar mensen elkaar kunnen vinden in troost.

Hoe blijf je als leidinggevende in zorg en welzijn aanwezig voor elk van je medewerkers? Vraag het op 29 juni aan Roel Eerlingen (Integro vzw), Erik Franck (UA) en Hilde Helsen (Trajectum) tijdens het gratis webinar om 15 uur.

Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is zo anders dan voorheen.

Pagina's