De Autisme Chat is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk (ouders, grootouders, broers en zussen, partner, zoon of dochter…). Iedereen kan er terecht met autismegerelateerde vragen en/of zorgen, zoals opvoedingsgerelateerde vragen, nood aan een luisterend oor, informatieve vragen, oplossingsgerichte ondersteuning, een situatie bespreken en samen nadenken … Aan de andere kant van het scherm zitten medewerkers van thuisbegeleidingsdiensten die dagelijks in contact staan met mensen met autisme. Zij kennen het werkveld en de leefomgeving van mensen met autisme, waardoor hun chathulp praktisch en concreet is.

Tijdens het eerste werkjaar in 2019 (11 maanden) hadden ze 1.138 chatgesprekken, met 870 unieke oproepers. De chat kende een sterke groei na het eerste jaar. Dankzij bijkomende middelen realiseerden ze in 2020 2.250 gesprekken met 1.541 unieke oproepers. Om de stijgende vraag door o.a. de coronacrisis te kunnen blijven beantwoorden, is nu een verdere uitbreiding voorzien.

De online chat is terug te vinden via https://autismechat.sittool.net/chat. De chat is open op maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 22u en op woensdag van 14u tot 22u.

Autisme Chat is opgericht door de Liga Autisme Vlaanderen. Dat is een formele samenwerking tussen alle Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met een stoornis die tot het autismespectrum behoren: Het Raster vzw, Tanderuis vzw, de Limburgse Stichting Autisme en vzw Victor.