Met audio-visueel materiaal en een beslisboom worden eerstelijnspsychologen en preventieadviseurs ondersteund bij verdere triage na de detectie van mentale problemen bij medewerkers in zorg en welzijn. Zo kunnen ze na hun inschatting voorstellen om een traject op te starten bij diensten met specifieke expertise binnen een eerste lijn of tweedelijns gespecialiseerde hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg.