We werken momenteel een traject uit waarbij we een laagdrempelige eerstelijns psychosociale ondersteuning voor mantelzorgers aanbieden. Daarbij zetten we in op proactief het gesprek aangaan met mantelzorgers, en mantelzorgers de mogelijkheid bieden om in gesprek te gaan als ze daar zelf nood aan hebben, o.a. via een gezamenlijk 0800-telnr. Hierbij is er specifieke aandacht voor de doelgroep jonge mantelzorgers. Dit traject doen we samen met de zes erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL).