Door de nood aan extra opvangcapaciteit voor daklozen en slachtoffers van familiaal geweld in het najaar van 2020 (de tweede golf), zijn er 1230 extra opvangnachten voor daklozen en slachtoffers van intrafamiliaal geweld gerealiseerd. Een subsidie moet de CAW’s in staat stellen bijkomende opvang te realiseren door het inhuren van kamers en bedden in hotels, vakantieverblijven, enzovoort. Deze capaciteit kan ook ingezet worden voor uithuisgeplaatste daders. Voor de instroom van cliënten in de residentiële opvang volgen de CAW’s een aantal criteria. Het gaat dan in eerste instantie om het maximaal voorzien in opvang binnen de eigen regio.