Het verlies van een dierbare is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Maar wie in deze tijden afscheid moet nemen van een familielid of vriend, kan dat niet op een normale manier. Bezoek wordt geweerd, begrafenissen zijn in beperkte kring. Ons rouwproces wordt zo doorbroken en dat slaat diepe wonden.

Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is zo anders dan voorheen. Het gewone leven is door het coronavirus ontwricht en bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet mogelijk. Veel mensen hebben het bijzonder moeilijk om met deze situatie om te gaan. Het vrouwennetwerk Ferm laat dit niet zomaar gebeuren en ontwikkelde het platform PlantTroost. Op het platform helpen experten nabestaanden op weg met boeiende inzichten, pakkende getuigenissen en concrete troosttips.

Daarnaast zet Ferm zich in voor Troostplekken in heel Vlaanderen. Een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is, waar mensen elkaar kunnen vinden in troost. Op zondag 7 maart 2021 opende Ferm de Vlaamse troostplek in de Brielmeersen in Deinze waar een kunstwerk van Luk Wets met de toepasselijke naam ‘Ik omhels je’ te bezichtigen is.