Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door, de door de minister opgerichte, Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp. Er is een oproep gelanceerd voor een budget van 4 miljoen euro voor projecten die mensen in armoede proactief opzoeken, opnieuw contact uitbouwen en onderhouden, hun netwerken versterken, connecteren met de samenleving en ervoor zorgen dat ze – wanneer nodig – psychosociale bijstand krijgen. 129 organisaties dienden een aanvraag in waarvan er 75 projecten werden geselecteerd.