Uit cijfers blijkt dat suïcide een gezondheidsprobleem vormt in Vlaanderen en bij mannen in het bijzonder. Sinds het begin van de registratie van suïcidecijfers blijken de suïcidecijfers bij mannen hoger te liggen dan bij vrouwen. Toch tonen de cijfers van de Zelfmoordlijn 1813 aan dat meer vrouwen dan mannen de lijn contacteren (telefoon respectievelijk 61 en 39%, chat 74 en 26% en e-mail 66 en 34%). Mannen zijn niet snel geneigd om hierover te praten of hulp te zoeken.

Daarom zal het Vlaams Expertiseplatform Suïcidepreventie (VLESP) een sensibiliserings- en communicatiecampagne opzetten om het taboe rond suïcide en de drempel om erover te praten en hulp te zoeken verlagen. Hiervoor wordt €185.000 ter beschikking gesteld.