Gedurende de coronapandemie zijn heel wat hulplijnen versterkt om het hoofd te bieden aan de stijgende aantallen oproepen in deze periode. Het gaat over Tele-Onthaal, 1712, Zelfmoordlijn en de Druglijn. Hiermee zijn zowel uitbreidingen van openingsuren, personeel, verbetering van de IT-infrastructuur als de werving van nieuwe vrijwilligers versterkt.

Dat de versterking noodzakelijk is, is te zien in de cijfers van de hulplijnen. Meer Vlamingen namen in 2020 contact op met een hulplijn. Zo kende Tele-Onthaal tot 15 december 2020 een toename van 14.6% in het aantal oproepen via telefoon of chat. 1712, een hulplijn voor alle vragen rond geweld, misbruik en kindermishandeling, zag zelfs een stijging van maar liefst 66% in het aantal oproepen.

Daarnaast versterken we 1712 verder met als doel het integereren van de chatlijn na seksueel geweld. De chat na seksueel geweld, een online hulplijn voor slachtoffers van geweld, werd begin 2019 als pilootproject opgericht en ondersteund door de federale staatssecretaris voor gelijke kansen en kende een sterke groei tijdens de coronapandemie. Ook 1712 en Nupraatikerover.be (specifiek voor minderjarigen) ontvangen veel oproepen in het kader van seksueel geweld. We stroomlijnen dit aanbod nu en integreren de chat na seksueel geweld in de werking van 1712 en Nupraatikerover.be.