Iedereen ondervindt een impact op zijn of haar leven door de coronamaatregelen. Om hulp nabij en beschikbaar te maken werden bestaande instrumenten versterkt, nieuwe tools ontwikkeld en communicatie opgezet om het aanbod bekend te maken.

Checkjezelf.be

Mensen stimuleren om met hun mentale gezondheid bezig te zijn via een campagne en toolbox.

Rode Neuzen Dag: Hoe is’t?

Instagram Live-sessie ‘Hoe is ‘t?’, waarin geluisterd werd naar wat er echt in het hoofd van jongeren omgaat.

Campagne Blijf praten

Campagne om de hulplijnen bekend te maken en mensen te sensibiliseren om over problemen te praten.

Mentaal welzijn bespreekbaar maken in armoedesituatie

Via educatief materiaal en methodieken mentaal welzijn van mensen in een armoedesituatie bespreekbaar maken.

Sensibilisering i.k.v. mentaal welzijn op lokaal niveau

De Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo’s) genereren extra aandacht voor mentaal welzijn bij lokale besturen en eerstelijnszones.

Telefoon- en chathulp

Versterking van de hulplijnen als antwoord op het stijgend aantal oproepen

Laagdrempelig psychosociaal aanbod

Versterking van laagdrempelig psychosociaal aanbod via CAW.

Telewerk

Oproep voor innovatieve projecten gericht op het versterken van mentaal welbevinden van telewerkers.

Projecten ‘Oureachend bereiken van mensen in armoede’

Mensen in armoede proactief opzoeken en zorgen voor psychosociale bijstand.

Chathulp geestelijke gezondheidszorg

Opstart gespecialiseerde chathulp binnen de geestelijke gezondheidszorg met doorverwijsmogelijkheden vanuit laagdrempelige chathulp.