De gevolgen van de quarantainemaatregelen op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren zijn groot. Het wegvallen van school en andere activiteiten en het constant thuis zijn, legt een grote druk op de kinderen en jongeren én op de gezinnen.

Zonneland ‘Alles komt goed’

Speciale editie van het tijdschrift Zonneland om angstgevoelens bij kinderen aan te pakken.

Huizen van het Kind

Versterking van de Huizen van het Kind voor een betere ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Uitbreiding van de OverKop-huizen

Van vijf naar zestien OverKop-huizen.

Kindreflex

Uitrol van de Kindreflex, een tool om alertheid bij zorgverleners voor kindermisbruik te verhogen.

Chathulp en info op maat

Uitbreiding bereikbaarheid en beschikbaarheid van Nupraatikerover.be, Awel en WATWAT

Eén gezin – één plan

Versterking van laagdrempelige hulp op maat van het gezin via 1G-1P.

Crisismeldpunten

Uitbreiding van de personeelscapaciteit om crisismeldingen aan te nemen.

Crisisjeugdhulp

Uitbreiding van de capaciteit om crisissen bij jongeren te begeleiden.

Mobiel aanbod jeugdhulp

Proefproject mobiel aanbod om uithuisplaatsing van kinderen en jongeren te voorkomen.

Residentiële jeugdhulp

Uitbreiding van de personeelscapaciteit in de residentiële jeugdhulp.

Laptops voor kinderen en jongeren

ICT-ondersteuning voor residentiële voorzieningen.

Radio Jeugdhulp

Live radio met jongeren in jeugdvoorzieningen via Studio JIJWEET.

Belevingsexpo WE(L) ZIJN JONG!

Reizende belevingsexpo voor jongeren.