Een Zorgzame Buurt kent geen grenzen. Het project in Geel werkt nauw samen onder andere het lokale sociaal huis, ziekenhuis en de huisartsenpraktijken om de link tussen de formele en informele zorg te versterken. De Zorgzame Buurt ‘Geel Bu(u)rt Door’ coördineert dit samenwerkingsverband en betrekt buurtbewoners in projectgroepen. Recent speelde de buurt ook een rol in de openingsvideo van een congres rond een “economy of wellbeing” van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deskundige buurtzorg Kristel Milis en projectcoördinator Dorien Van den Bulck getuigen over de werking van deze unieke Zorgzame Buurt: “samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners biedt nieuwe mogelijkheden voor de buurt“.

Inzetten op doorverwijskaarten in je buurt draagt bij tot het opsporen van ongedetecteerde zorgnoden en het versterken van samenwerkingsverbanden. Om de Zorgzame Buurten hierin te ondersteunen, organiseerden enkele coaches intervisies rond signaleren en doorverwijzen. Buurten uit dezelfde regio wisselden er ervaringen uit en medewerkers van SAAMO gaven advies vanuit de praktijk. Rubie Derutter en Linde Vande Woestyne zijn opbouwwerkers bij SAAMO West-Vlaanderen en deelden hun expertise rond doorverwijskaarten: “Eén praktische vraag kan veel invloed hebben en de cohesie tussen buren versterken.”

Ilse Vandessel is coördinator van Zorgzame Buurt ‘Pittig Buurten’ in Heist-op-den-Berg. De buurt is ingebed in een woonzorgcentrum, waar vanaf februari vier eerstelijnspsychologen actief zijn. Maarten Geens is klinisch psycholoog en zal zich focussen op de doelgroep ouderen: “wanneer eerstelijnspsychologen in de buurt participeren zullen mensen sneller die stap durven zetten.”

Op 1 oktober dienden alle Zorgzame Buurten een buurtanalyse en veranderingstheorie in. Deze infographic laat zien op welke manieren de 133 projecten hun buurtbewoners dynamisch betrokken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kijkt naar Vlaanderen voor expertise rond Zorgzame Buurten. Projectcoördinator Isabelle Van Vreckem stelde het beleid rond Zorgzame Buurten voor op het Regions for Health Network van de WHO.

VIEWZ is een vaktijdschrift voor welzijns-en zorgprofessionals. Voor hun nieuwe uitgave schreef projectcoördinator Zorgzame Buurten Isabelle Van Vreckem een artikel: "Een zorgzame buurt is er voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen."

Een buurtanalyse is een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van een zorgzame buurt. Het is een instrument om een volledig beeld van de buurt te krijgen én verbinding te maken. Buurtwerkers Betty D’Haenens van het project Chasse Coeur in Etterbeek, en Verdiana Palombo van het initiatief Buurtgerichte Zorg Oudsbergen in Nieuwe Kempen stonden aan de basis van hun buurtanalyse.

De lokale aanpak van Zorgzame Buurten wekt internationale interesse. Vlaamse onderzoekers trokken in de afgelopen maanden naar het buitenland om het Zorgzame Buurt-verhaal te delen. Prof. Liesbeth De Donder (VUB) reisde op 6 mei af naar Ierland, terwijl Dorien Gryp en Birthe Sels (Thomas More) in Amsterdam het thema uit de doeken deden.

23 juni is het Dag van de Mantelzorg, op die dag worden mantelzorgers extra in de verf gezet. Hoewel het niet vaak onder de aandacht wordt gebracht, stoppen de zorgtaken nooit. Bert Verschingel, verantwoordelijke van het project ‘Jonge Helpers’, en Koen Dierick, van het initiatief ‘Mantelzorger, hoe gaat het nu met jou?’ ondersteunen mantelzorgers in hun buurt.

Birgit Goris is naast docent aan UCLL, campus Sociale School Heverlee sinds maart halftijds coach voor Zorgzame Buurten. Samen met elf andere buurtcoaches ondersteunt ze de 133 projecten. Zelf begeleidt ze tien projecten verspreid over heel Vlaanderen: “Als coach is het belangrijk om af en toe de dingen in vraag te durven stellen.”

Pagina's

Zorgzame Buurten op agenda internationale conferentie rond geïntegreerde zorg

Van 22 tot 24 mei 2023 ging de 23e International Conference on Integrated Care (ICIC) door in Antwerpen. Dit evenement brengt beleidsmedewerkers, welzijns- en zorgprofessionals en experten van kennisinstellingen uit de hele wereld samen om kennis en inzichten te delen over geïntegreerde zorg.

Ook Zorgzame Buurten kwam aan bod tijdens de plenaire sessie en een workshop over de sleutelaspecten van Zorgzame Buurten.

Recto/ Verso is een blad dat wordt uitgegeven door de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso). In hun recentste uitgave komt Mario Vanhaeren aan het woord.

Als directeur van Oostrem vzw, een voorziening voor personen met een beperking, trekt hij de Zorgzame Buurt ‘Samen thuis in het Molenveld’ uit Herent.

Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst

Professor Liesbeth De Donder (VUB) sprak met ZorgSaamWonen, het Nederlands platform dat wonen, zorg en welzijn verbindt, over haar expertise rond buurtgerichte zorg. In het artikel raakt prof. De Donder belangrijke thema’s aan, waaronder: lokaal samenwerken, signaleren van behoeften en talenten, en verduurzaming.

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zorgzame-buurten-model-voor-de-zorg...

Pagina's