Dezorgsamen.be is een online platform voor iedereen die actief is in welzijn en zorg. Dit platform wil voor de medewerkers binnen de zorg- en welzijnssector tijdens en na de coronacrisis tools aanbieden om hun mentale veerkracht te ondersteunen. Er wordt ook informatie aangeboden over de gepaste ondersteuning bij een psychische zorgnood. Het platform biedt een waaier van ondersteuning aan: signaallijst, barometer, informatie, webinars, getuigenissen, toolbox, e-learning pakket, screeningstool …

De ZorgSamen is ontstaan vanuit een initiatief van Zorgnet-Icuro, en binnen de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg uitgegroeid tot hét online platform voor de hele Vlaamse zorg -en welzijnssector. Het initiatief wordt nu voort gezet door het Steunpunt Geestelijke gezondheid. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties samen en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.