Dezorgsamen.be is een online platform voor iedereen die werkt in welzijn en zorg. Dit platform wil voor de medewerkers binnen zorg- en welzijnssector tijdens en na de COVID-19-crisis tools aanbieden om hun mentale veerkracht te ondersteunen. Er wordt ook informatie aangeboden over de gepaste ondersteuning in antwoord op een psychische zorgnood. Het platform biedt een waaier van ondersteuning aan: signaallijst, barometer, informatie, webinars, getuigenissen, toolbox, e-learning pakket, screeningstool …

De ZorgSamen is ontstaan vanuit een initiatief van Zorgnet-Icuro, en binnen de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg uitgegroeid tot hét online platform voor de hele Vlaamse zorg -en welzijnssector. Het initiatief wordt nu verder gezet door het Steunpunt Geestelijke gezondheid. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.