Een klacht over het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin? Over onze werking en dienstverlening, medewerkers of de informatie die we aanbieden? Signaleer uw klacht aan de klachtenbehandelaar. Die zal uw klacht onderzoeken en proberen om u binnen de 45 kalenderdagen een antwoord te geven. U kan uw klacht bezorgen via klachten.dwvg@vlaanderen.be.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u ook terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.