De mobiele teams voorzien gespecialiseerde ondersteuning ter plaatse vanuit de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) voor organisaties waar de ondersteuning van het psychosociaal welzijn tijdelijk niet door de organisatie zelf kan gegarandeerd worden. Deze ondersteuning is gericht naar welzijns- en zorgvoorzieningen met personeel in grote mentale nood zoals bv. woonzorgcentra, voorzieningen VAPH of de jeugdhulp. Het CGG kan ter plaatse gespecialiseerde therapeuten inzetten voor ondersteuning van de personeelsleden, zowel in groep als individueel. Doelstelling is om op die manier ernstige psychische stoornissen bij het personeel te vermijden. 15 CGG in Vlaanderen en Brussel realiseren dit aanbod. Het volledige werkingsgebied is afgedekt.