De mobiele teams voorzien gespecialiseerde ondersteuning ter plaatse bij organisaties waar de ondersteuning van het psychosociaal welzijn tijdelijk niet door de organisatie zelf kan gegarandeerd worden. Deze ondersteuning is gericht naar welzijns- en zorgvoorzieningen met personeel in grote mentale nood zoals bv. woonzorgcentra, voorzieningen personen met een handicap of de jeugdhulp. Vanuit de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) kan ter plaatse gespecialiseerde therapeuten ingezet worden voor de ondersteuning van de personeelsleden, zowel in groep als individueel. Doelstelling is om op die manier ernstige psychische stoornissen bij het personeel te vermijden. 15 CGG in Vlaanderen en Brussel realiseren dit aanbod voor alle voorzieningen die hier nood aan hebben.