In het kader van de uitvoering van het actieplan voor mentaal welzijn ‘Zorgen voor morgen’ naar aanleiding van de corona-crisis, wordt de Kindreflex verder uitgerold binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en verbreed naar de centra algemeen welzijnswerk en de ziekenhuizen. De tool moet zorgverleners de handvaten geven om alert te zijn voor kindermisbruik. 

De Kindreflex stimuleert zorgverleners met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.
De Kindreflex helpt zorgverleners ook verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Voor meer informatie, zie www.kindreflex.be.

Categorie: 
Algemeen