Uit eerder onderzoek en ervaringen in het veld blijkt dat medewerkers in de zorg– en welzijnssector niet snel zelf hulp zullen vragen om diverse redenen. Daarom is er ingezet op twee laagdrempelige tools.

De screener motiveert de medewerkers om hulp te vragen indien dit aangewezen is. De tool heeft niet als bedoeling om een diagnose te geven. De screener peilt op een zeer laagdrempelige manier naar de (verhoogde) aanwezigheid van enkele vaak voorkomende psychologische klachten en geeft een indicatie aan de medewerker of het al dan niet aangewezen is om contact te leggen met een professionele hulpverlener.

De eerste helpers zijn nabije steunfiguren (collega’s, directe leidinggevenden, kwaliteitsmedewerker, ..) van de medewerkers in de zorg – en welzijnssector. We zien verschillende taken voor deze eerste helper: het detecteren van een collega in nood, het connecteren van deze collega met het beschikbare hulpverleningstraject, het opvolgen van de collega in kwestie. De eerste helper kan zich zowel in de voorziening bevinden als buiten de voorziening. Aan de hand van een aantal korte video’s worden tips en vaardigheden meegegeven over hoe iemand de rol als ‘zorgzame’ collega, leidinggevende of medewerker kan opnemen. Dit project is ook bijzonder duurzaam: deze kennis op het terrein is niet enkel interessant in tijden van de coronacrisis, maar ook erna.

De screener en de informatie over de eerste helper zijn terug te vinden op het platform Dezorgsamen.be.