De 15 Logo’s zijn samenwerkingsverbanden voor locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie. Ze ondersteunen de uitvoering van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid en de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Hun netwerken omvatten een verscheidenheid aan organisaties die allen kunnen  gemobiliseerd  worden in de strijd tegen corona en coronamoeheid en ter bevordering van het mentaal welzijn. Van de Logo’s worden extra initiatieven verwacht opdat deze groep van samenwerkingsverbanden, met een groot bereik, nog meer bijdraagt aan het actieplan mentaal welzijn. Met een financiële boost kunnen recente initiatieven van partnerorganisatie Gezond Leven, zoals Checkjezelf.be, NokNok, maar ook andere kwaliteitsvolle initiatieven, zoals Zorgzame buurten, extra in de kijker gezet worden. Denk aan lokale besturen, verenigingsleven, onderwijs, werkomgeving, e.a. De accenten die Logo’s willen leggen zijn:  werken aan verbondenheid  in buurten en mentaal welbevinden en sociale cohesie bevorderen bij  jongeren.