Op basis van signalen vanuit lotgenotengroepen en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen stellen we vast dat de vele lotgenotenverenigingen, net als andere sectoren in zorg en welzijn, geconfronteerd worden met beperkingen als gevolg van de maatregelen die de overheden genomen hebben om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Om lotgenotencontact in die omstandigheden toch in te richten en veilig te laten verlopen, worden lotgenotenverenigingen voor meeruitgaven gesteld en derven ze tegelijkertijd inkomsten uit onder andere publieke fondsenwervingsacties, sponsoring of deelnamebijdragen. Daarom voorzien we een eenmalige forfaitaire onkostenvergoeding die de lotgenotenverengingen kunnen aanvragen bij Trefpunt Zelfhulp om hen financiƫle zuurstof te verschaffen om hun activiteiten veilig of in een alternatieve vorm (digitaal) verder te zetten.