Vele lotgenotenverenigingen, net als andere sectoren in zorg en welzijn, zijn geconfronteerd met beperkingen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Om lotgenotencontact in corona-omstandigheden toch in te richten en veilig te laten verlopen, worden lotgenotenverenigingen voor meeruitgaven gesteld en verliezen ze tegelijkertijd inkomsten uit onder andere publieke fondsenwervingsacties, sponsoring of deelnamebijdragen. Daarom is een eenmalige forfaitaire onkostenvergoeding voorzien die de lotgenotenverengingen kunnen aanvragen bij Trefpunt Zelfhulp om hen financiële zuurstof te verschaffen om hun activiteiten veilig of in een alternatieve vorm (digitaal) verder te zetten.