Het psychologisch onbehagen rond het coronavirus en de maatregelen treft niet iedereen op dezelfde manier. Mensen in een kwetsbare situatie zijn bijzonder vatbaar voor gevoelens van stress of angst, ook nog in de maanden na de quarantaine. Mensen met een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid hebben moeilijker toegang tot correcte informatie en hebben een verhoogde kans op eenzaamheid en isolement. Bovendien worden bestaande problemen bij inkomen, huisvesting, tewerkstelling, gezinsleven … soms versterkt tijdens de quarantaineperiode.

Familiekrantje voor ouderen

Het bevorderen van communicatie tussen geïsoleerde ouderen thuis en hun familie door een gepersonaliseerde krant.

Virtual hugs

Inzameling smartphones en tablets tegen isolement en eenzaamheid.

Circuit sortie

Circuit Sortie brengt mensen met en zonder beperking samen.

Steun voor lotgenotengroepen

Financiële ondersteuning voor lotgenotengroepen om hun activiteiten veilig of in een alternatieve vorm (digitaal) verder te zetten.

Ondersteuning mantelzorgers

Proactief aanbod van psychosociale ondersteuning aan mantelzorgers.

Opvang slachtoffers intrafamiliaal geweld

Extra opvangplaatsen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Begeleiding in Veilige Haven

Psychosociale begeleiding van slachtoffers van intrafamiliaal geweld in de Veilige Haven.

Geestelijke gezondheidszorg

Versterking van CGG om het aanbod te verhogen, wachtlijsten te verminderen en de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren.