Mensen die door COVID-19 getroffen werden, verdienen extra aandacht. De coronacrisis en de nasleep hiervan brengen bijzondere uitdagingen met zich mee. Dat geldt zeker voor mensen die getroffen werden met een overlijden in deze weinig evidente periode om te rouwen. Wie in deze tijden afscheid moest nemen van een familielid of vriend, kan dat niet op een normale manier. Nabestaanden hebben vaak geen of slechts beperkt afscheid kunnen nemen van hun geliefde.

Rouwbegeleiding

Ondersteuning bij het omgaan met verlies.

PlantTroost en de troostplekken

Met PlantTroost geeft Ferm iedereen de kans om samen troost te vinden en te bieden.